Çalışmalar

Çalışmalar

Zihin ve beden kontrolünün artması, kişinin psikolojik gücünü de arttırarak ustalaşmasını sağlar. Bu sadece düzenli idman ve disiplinle mümkündür. Bu anlayış ile her yaştan kadın ve erkek aikido çalışabilirler. Çalışmalar, kişilerin fiziksel, zihinsel form, beceri ve hatta günlük enerjilerine göre yapılabilir.

Erken yaşta aikido eğitimine başlamak, uzun ve sağlıklı
bir hayatın temellerini de erkenden sağlamlaştıracaktır.

Çalışmalar, kişiye kendisi ile ilgili derinden anlayış, tam görüş,      ve çevresiyle ilgili olarak da geniş bir algılayış sağlayacaktır.

Yine de aikido’nun yaşı yoktur.
Bir bakıma herkesin kendi aikido’su oluşacaktır.
Bu öncelikle kişisel bir değişimdir.
Elbette değişimin bir yaşı olduğu düşünülemez.

Aikido’yu diğer stillerden ayıran en önemli özellik
‘direnmeden uyumlanma’ prensibidir.

Bu en basit tarifiyle, saldırının özüne doğru ilerlemek,
önünden çekilmek ya da gittiği yöne doğru gitmek
gibi sınıflara ayrılabilir.

Daha derin bir şekilde incelendiğinde aikido’nun kaynağı
Japon Savaşçı sınıfı öğretilerinin özündeki görüş, saygı,
düşünce, davranış ve silah tekniklerine dayanır.

Modern savaş sanatlarını,
‘Samuray stili ve anti-samuray stilleri’ olarak iki ayrı sınıfta toplamak mümkündür. Örneğin bazı öğretiler, tamamen güce ve hıza odaklıdır ve bazıları da sadece tekniklerle ilgilenirler.
Ayrıca bir dizi hareket gurubunu ezberleyip sürekli bunu
çalışarak mükemmeli arayan da birçok stil vardır.

Bugün her stil kendi müsabaka ve yarışmalarını yapmaktadır.
Aikido hariç..!  Bizim en zorlu mücadelemiz kendimizledir.
Aikido öğretisi zaten içeriği bakımından ;
‘Uyumu yaratmak ve uyumu bozan durumu ortadan kaldırmak,
ve onu tekrar hayata, Yol’a kazandırmak’
anlamına gelir.
Böyle bir anlayışın varolabilmesi için doğal olarak kendimizi çatışma ve karşı koyma ortamlarından uzak tutmamız gerekir.

Elbette günümüzde tarihi çok eskilere dayanan birçok öğreti bulunmaktadır. Çünkü insan ve yaşam heryerde ve her zaman farklı.
Ancak ‘aklın yolu birdir’ deyiminde olduğu gibi,
özünde Aiki sanatı herkes içindir ve belki de bu nedenle doğuşu,
tarihte binlerce yıl öncesine dayanır.

* Modern aikido sınıflarında halen, samuray öğretilerinde
var olan uzun sopa, tahta kılıç ve tahta bıçak gibi silahlar da
( Bukiwaza:  Bo – Boken ve Tanto ) çalışılmaktadır.

Çalışma  Programı

Standart çalışma programı haftada en az 3 idmandır.

Yeni başlayan öğrenci,
ortalama 3 aylık idman aralıklarıyla imtihan olur.

6.  KYU…………..  Beyaz  Kuşak
5.  KYU
4.  KYU
3.  KYU
2.  KYU………….  Kahverengi  Kuşak
1.  KYU

Sho Dan HO……..  Siyah  Kuşak

SHO DAN   …….. Hakama  (1. Dan)

  • Dojoda birlikte yapılan idman, en değerli idmandır.

Ayrıca dojoda yapılan idmanı,
dojo dışında uygun zamanlarda, kısmen olacak da olsa,
hem Tek başınıza ve ‘Hayali Uke’ kullanarak (hareketli),
hem de zihninizde (hareketsiz) tekrarlamak gerekir.