Aikido Sınav Açıklaması

Aikido’da sınav sistemi yarışma niteliğinde değildir.

Değerlendirme;

-> Seviyenize uygun olarak teknik anlayışınız,

-> Saldırıya anında hareketiniz ve tepkiniz,

-> Saldırının gücüne göre hareketinizi ayarlamanız,

-> İmtihan boyunca gösterdiğiniz konsantrasyon ve bilinç,

-> Hareketin hızı yada hangi güçle yapıldığı değil, akıcılığı ve devamlılığı, Ego değil, güven ve cesaret önemlidir.

-> Sizin seviyenizdeki bir başkası için sınavda uke olmaya hazır olunuz. Seviyenize uygun ukeliğiniz için de değerlendirileceksiniz.

-> Japonca terimleri bilmeniz ve onlara karşılık vermeniz sınavın bir parçasıdır.-Teknik isimleri parça parça öğrenilebilir.

-> Gerekli eğitim seanslarını tamamlamış olmak şarttır -Bir gün , bir seans olarak kabul edilir- ve başvurudan önce gerekli bekleme süresinin bitmiş olması gereklidir.

->  Sınava girecekler seanslarını tamamlamış olsalar bile sensei’nin onayı ile sınava girebilirler.

-> Kyu Sınavlarında yapılacak en büyük yanlışlık ve saygısızlık , sizin ilerlemeniz ve basariniz için vücudunu size emanet eden UKE’nize sert ve sakatlanmaya yol açabilecek şekilde davranmanızdır.Bu, kesinlikle kabul edilemez.

-> Derecelendirmenin amacı kimin kime üstün olduğunun anlaşılması değil, kimin Aikido yetenekleri, bilgisi ve kültürü itibarıyla çevresindeki arkadaşlarına neyi verebileceğinin ve nereye kadar yardımcı olabileceğinin diğerleri tarafından bilinmesidir. Burada ön planda algılanması gereken kıstas hakim olmak değil, vermek ve paylaşmaktır.

Kyu Sınavları

Aikido’ya yeni başlayanlar Siyah Kemer’e geçmeden önce bir dizi ara sınavdan geçerler. Diğer bir deyimle ‘kyu’ aşamaları öğrenciyi asıl başlangıç noktası olan Siyah Kemer, 1.Dan seviyesine taşıyan aşamalardır.

Dan Sınavları

1.Dan seviyesinden 4.Dan seviyesine kadar sınav yapılmaya devam edilir. 5.Dan seviyesinden 8.Dan seviyesine kadar sınav yoktur; ancak bireyin ‘birey olarak’ gelişimi ve Aikido’ya yaptığı katkılar (eğitmenlik, seminer, tanıtım, vb.) göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.

Siyah Kemer taşıyanlara Yudansha sıfatı verilir.

Aikido’da Siyah Kemer’e geçiş sadece teknik becerinin sonucu değildir . Kişinin çevresine olan ilgisi bir birey olarak gelişimi (tavır, etik, vb.) bu süreç içinde önemli rol oynar.

Diğer bir deyişle dan seviyeleri teknik planda mükemmelleşmenin yanısıra, Aikido’nun içselleşme sürecinin aşamalarıdırlar. Bu nedenle dan kıstaslarını kesin ve açık bir şekilde ortaya koymak mümkün değildir ve ancak genel bir yaklaşım oluşturulabilir.

SHODAN (1.dan)
Siyah Kemer 1.dan seviyesi Aikido’ya gerçek başlangıçtır. Bu seviyedeki öğrenci temel teknikleri ve temel kavramları doğal ve zorlama olmaksızın uygular.

NİDAN (2.dan)
Teknik uygulama içinde farkındalık (“Neyi neden yapıyorum?”) oluşmuş ve uygulamada etkili güç ortaya çıkmıştır.

SANDAN (3.dan)
Öğrenci tekniğin ötesine geçmeye başlar , uygulamalarında ‘ aiki’ ilkesini geliştirmeye başlar.

YONDAN (4.dan)
Öğrenci teknik ile aiki ilkesi arasındaki bağlantıyı kurmuştur. Teknik şekiller mükemmeleşmiş ve çizgiler oluşmuştur.

GODAN (5.dan)
Aiki ilkesinin kendiliğinden uygulanması ve bu ilkenin kişinin iç ve dış dünyasına hakim olması.